Elektrotechnika

*** Prístupové heslá vám poskytnú vaši vyučujúci! ***

Elektrotechnika – online výučba

Odkaz na online výučbu

Elektrotechnika – video prednášky

Elektrotechnika 1 – zbierka úloh

doc. Ing. Iveta Tomčíková, CSc.
Ing. Milan Guzan, PhD.

Elektrotechnika 2 – zbierka úloh

doc. RNDr. Darina Špaldonová, CSc.
Ing. Milan Guzan, PhD.
Ing. Anna Hodulíková
Tomáš Jalč

Elektrotechnika – zbierka úloh 2019

doc. Ing. Iveta Tomčíková, CSc.