Informácie pre študentov

Inžinierske štátne skúšky 2022

Inžinierske štátne skúšky budú prebiehať 23.5.2022 od 8:00 v dvoch komisiách.

Komisia č.1 (webex linka)

Komisia č.2 (webex linka)