Informácie pre študentov

Opravný zápočet

Opravný zápočet bude v L1 o 10:57.

(Testovací oznam)

doc. Vince