Aplikácia DSP procesorov

Potrebný softvér:

Vysokoškolské učebnice a iné materiály:

Knižnice k STM32F4:


Nastavenie systémových hodín

1.týždeň