Študijný program

Priemyselná elektrotechnika

Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TU v Košiciach je, so svojou 50 ročnou praxou vo vzdelávaní študentov, garantujúcim pracoviskom bakalárskeho študijného programu Priemyselná elektrotechnika, ktorý vychováva špičkových odborníkov pre aktuálne požiadavky priemyselnej praxe.


Hlavné výhody štúdia programu Priemyselná elektrotechnika:
  • Individuálny a ústretový prístup k študentom

  • Možnosť získať najnovšie poznatky z oblasti elektrotechniky a aplikovanej priemyselnej informatiky

  • Možnosť zapojiť sa do riešenia vedeckých a výskumných projektov a stať sa členom v špičkovom mladom výskumnom kolektíve

  • Možnosť absolvovať časť štúdia formou praxe vo firme

  • Možnosť trojstupňového štúdia – bakalársky, inžiniersky, doktorandský

Čo ešte ponúkame študentom? pozrite si naše video:

Pracovné ponuky pre absolventov: 


Interaktívna panoramatická prehliadka priestorov KTPE

Virtuálna prehliadka priestorov KTPE(výstup bakalárskej práce KTPE)