Pre študentov

Študijné materiály

Šablóna SSIEE: stiahnete kliknutím na odkaz

Okruhy otázok  pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom stupni štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika.

Spoločnosť BSH Michalovce ponúka témy pre bakalárske a diplomové práce.  Zoznam tém nájdete kliknutím na odkaz

Konzultačné hodiny pedagógov

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov KTPE v ZS šk. r. 2023/2024


Zvoľte stupeň štúdia

Bakalársky stupeň
Inžiniersky stupeň
Doktorandský stupeň