Pre študentov

Študijné materiály

Šablóna SSIEE: stiahnete kliknutím na odkaz

Okruhy otázok  pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom stupni štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika.

Spoločnosť BSH Michalovce ponúka témy pre bakalárske a diplomové práce.  Zoznam tém nájdete kliknutím na odkaz


Prevádzkové poriadky


Konzultačné hodiny pedagógov

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov KTPE v LS šk. r. 2022/2023


Zvoľte stupeň štúdia

Bakalársky stupeň
Inžiniersky stupeň
Doktorandský stupeň