Projekty – domáce

rok 2002

 • Projekt VEGA č.1/7610/02: Elektrické a magnetické vlastnosti Lanthanoidov a ich tenkých vrstiev pri nízkych teplotách v stacionárnych elektrických, magnetických a tepelných poliach. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č.1/8129/01: Elastomagnetický jav v pevných feromagnetikách a možnosť jeho využitia. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4401/00: Optimalizácia pracovných a metrologických vlastností eleastomagnetického snímača sily. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc. 

rok 2003

 • Projekt VEGA č.1/0163/03: Elektromagnetické vlastnosti prechodných kovov a ich tenkých vrstiev pri nízkych teplotách v stacionárnych magnetických poliach. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č.1/8129/01: Elastomagnetický jav v pevných feromagnetikách a možnosť jeho využitia. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc.
 • Projekt VEGA č.1/0176/03: Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4435/03: Návrh a realizácia snímača krútiaceho momentu a meracej aparatúry. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc. 
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4433/03: Moderné meracie systémy. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4425/03: Planárne mikrovlnné štruktúry a meranie elektromagnetických polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anton Feník, CSc.  

rok 2004

 • Projekt VEGA č.1/0163/03: Elektromagnetické vlastnosti prechodných kovov a ich tenkých vrstiev pri nízkych teplotách v stacionárnych magnetických poliach. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č.1/0176/03: Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4435/03: Návrh a realizácia snímača krútiaceho momentu a meracej aparatúry. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc. 
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4433/03: Moderné meracie systémy. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4425/03: Planárne mikrovlnné štruktúry a meranie elektromagnetických polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anton Feník, CSc.  

rok 2005

 • Projekt VEGA č.1/0163/03: Elektromagnetické vlastnosti prechodných kovov a ich tenkých vrstiev pri nízkych teplotách v stacionárnych magnetických poliach. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č. 2/5135/05: Exogénne rizikové faktory neurodegenerácie: Morfologická a funkcionálna štúdia vplyvu alkoholu a elektromagnetickej radiácie na potkany. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt VEGA č.1/0176/03: Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4435/03: Návrh a realizácia snímača krútiaceho momentu a meracej aparatúry. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc. 
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4433/03: Moderné meracie systémy. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4425/03: Planárne mikrovlnné štruktúry a meranie elektromagnetických polí. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anton Feník, CSc.  

rok 2006

 • Projekt VEGA č.1/3139/06: Štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností tenkých vrstiev Lanthanoidov v magnetickom poli pri nízkych teplotách. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č. 2/5135/05: Exogénne rizikové faktory neurodegenerácie: Morfologická a funkcionálna štúdia vplyvu alkoholu a elektromagnetickej radiácie na potkany. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4435/03: Návrh a realizácia snímača krútiaceho momentu a meracej aparatúry. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc. 
 • Inštitucionálny projekt FEI č.4433/03: Moderné meracie systémy. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc. 

rok 2007

 • Projekt VEGA č.1/3139/06: Štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností tenkých vrstiev Lanthanoidov v magnetickom poli pri nízkych teplotách. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č. 2/5135/05: Exogénne rizikové faktory neurodegenerácie: Morfologická a funkcionálna štúdia vplyvu alkoholu a elektromagnetickej radiácie na potkany. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt VEGA č. 1/4174/07: Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/5227/07: Virtuálne laboratórium telemetrických systémov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

rok 2008

 • Projekt VEGA č.1/3139/06: Štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností tenkých vrstiev Lanthanoidov v magnetickom poli pri nízkych teplotách. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.
 • Projekt VEGA č.2/0058/08: Vplyv elektromagnetickej radiácie na postnatálnu neurogenézu a neurodegeneráciu: morfologické a funkčné sledovania u potkanov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt VEGA č. 1/4174/07: Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt VEGA č.1/0660/08: Metodika návrhu a stanovenie parametrov distribuovaných systémov riadenia mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/5227/07: Virtuálne laboratórium telemetrických systémov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6386/08: E-learningová a webovsky orientovaná technológia výučby predmetov z oblasti elektrického merania pre prezenčnú a distančnú formu štúdia. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6388/08: E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

rok 2009

 • Projekt VEGA č.2/0058/08: Vplyv elektromagnetickej radiácie na postnatálnu neurogenézu a neurodegeneráciu: morfologické a funkčné sledovania u potkanov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt VEGA č. 1/4174/07: Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt VEGA č.1/0660/08: Metodika návrhu a stanovenie parametrov distribuovaných systémov riadenia mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/5227/07: Virtuálne laboratórium telemetrických systémov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6386/08: E-learningová a webovsky orientovaná technológia výučby predmetov z oblasti elektrického merania pre prezenčnú a distančnú formu štúdia. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6388/08: E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.


rok 2010

 • Projekt VEGA č.2/0058/08: Vplyv elektromagnetickej radiácie na postnatálnu neurogenézu a neurodegeneráciu: morfologické a funkčné sledovania u potkanov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt VEGA č.1/0660/08: Metodika návrhu a stanovenie parametrov distribuovaných systémov riadenia mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 003-003TUKE-4/2010:  Virtuálne laboratórium telemetrických systémov – 2. etapa. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6386/08: E-learningová a webovsky orientovaná technológia výučby predmetov z oblasti elektrického merania pre prezenčnú a distančnú formu štúdia. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
 • Projekt KEGA č. 3/6388/08: E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita. Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

rok 2011

 • Projekt KEGA č. 003-003TUKE-4/2010:  Virtuálne laboratórium telemetrických systémov – 2. etapa. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
 • Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ „Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky“, ITMS 26220120055