Inžinierske štúdium

1. ročník

Zimný semester

 • Elektromagnetická kompatibilita
  • časový rozvrh výučby
  • podmienky absolvovania predmetu
 • Semestrálny projekt
  • časový rozvrh výučby
  • podmienky absolvovania predmetu

Letný semester

 • Diplomový projekt I
 • Technologická prax vo firme I


2. ročník

Zimný semester

 • Diplomový projekt II
 • Logistika výrobných systémov
 • Technologická prax vo firme 2 

Letný semester

 • Humanitné vedy
  • Katedra spoločenských vied
 • Pracovné a obchodné právo
  • Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Okruhy otázok  pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom stupni štúdia študijného programu Priemyselná elektrotechnika.

uvedené predmety zabezpečujú katedry pridelené k jednotlivým premetom !!!