Zamestnanci

Vedúci katedry:


prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

(Tel. +421 55 602 2801) 

Sekretariát:


Danuša Topolčaniová

(Tel. +421 55 602 2707)

Profesori:


prof. Ing. Irena Kováčová, CSc.

(Tel. +421 55 602 2270)

Docenti:


doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Zástupca vedúceho katedry pre vedu a výskum: web stránka

(Tel. +421 55 602 2706)


doc. Ing. Milan Guzan, PhD.

(Tel. +421 55 602 2874)


doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc.

– Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku:

(Tel. +421 55 602 2873)


doc. Ing. Ján Molnár, PhD.

(Tel. +421 55 602 2592)


doc. RNDr. Darina Špaldonová, CSc.

Vedúca oddelenia Teoretickej elektrotechniky:

(Tel. +421 55 602 2578)


doc. Ing. Iveta Tomčíková, CSc.

Tajomníčka katedry a univerzálny garant pre IS MAIS

(Tel. +421 55 602 2841)


doc. Ing. Tibor Vince, PhD.

(Tel. +421 55 602 2516)

Odborní asistenti:


Ing. Matej Bereš, PhD.

(Tel. +421 55 602 2516)


Ing. Jozef Dziak, PhD.

(Tel. +421 55 602 2873)


Ing. Anna Hodulíková, PhD.

(Tel. +421 55 602 2338)


Ing. Patrik Jacko, PhD.

(Tel. +421 55 602 2592)

THP pracovníci:


Jozef Lenart

(Tel. +421 55 602 2802)

Doktorandi:


Ing. Branislav Fecko

(Tel. +421 55 602 2874)


Ing. Peter Hrabovský

(Tel. +421 55 602 2874)