Pre uchádzačov

Bakalársky študijný program
Priemyselná elektrotechnika


Prečo študovať študijný program Priemyselná elektrotechnika ?

  • individuálny a ústretový prístup k študentom (podobne ako na renomovaných svetových univerzitách)
  • možnosť získať najnovšie poznatky z oblasti elektrotechniky a aplikovanej priemyselnej informatiky (technické aplikácie embedded systémov s využitím rôznych operačných systémov, mikroprocesorové aplikácie riadenia, rozpoznávania obrazov a zvukov, moderné priemyselné senzory a metódy snímania signálov, riešenie problémov z oblasti elektromagnetickej kompatibility zariadení, návrh a realizácia systémov riadených prostredníctvom Internetu a bezdrôtových technológií)
  • možnosť zapojiť sa do riešenia vedeckých a výskumných projektov a stať sa členom v špičkovom mladom výskumnom kolektíve, ktorý úspešne rieši aktuálne vedecké a technické problémy riešené na špičkových svetových výskumných pracoviská (vyriešený projekt nadácie Volkswagen – funkčný model 1:10 bezdrôtovej nabíjačky elektromobilu, projekt meniča pre alternatívne zdroje energie so zvýšenou účinnosťou energetickej premeny a ďalšie, ročne podané približne 2 patentové prihlášky s spoluatorským podielom študentov)
  • možnosť aktívne sa zapojiť do zahraničných mobilít a spolupráce
  • možnosť pracovať so špičkovou technikou a technológiou (získanou v rámci riešenia projektu financovaného zo zdrojov EÚ „Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky“, ITMS 26220120055 a v novo vybavených moderných laboratóriách)
  • možnosť absolvovať časť štúdia formou praxe vo firme

Profil absolventa 

Študijný program Priemyselná elektrotechnika vychováva bakalárov so širokým teoretickým a všeobecným elektrotechnickým prehľadom doplneným o základné poznatky z oblasti elektrotechniky, informatiky, manažmentu, ekonomiky a jazykovú prípravu tak, aby bol absolvent schopný účinne a efektívne riadiť, ale aj samostatne vykonávať odbornú elektrotechnickú činnosť. Absolvent taktiež získa možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu rovnakého alebo príbuzného zamerania. Hlavné uplatnenie nájde v tých inštitúciách spoločenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie elektrotechnických, informatických, ekonomických a manažérskych metód.


Detailnejšie informácie o študijnom programe


Máte záujem o kurz elektrotechniky, alebo vás zaujímajú názory našich absolventov?

Kurz elektrotechniky
Názory našich absolventov