Bakalárske štúdium

1. ročník

Zimný semester

 • Angličtina I
  • Katedra jazykov
 • Repetitórium z matematiky
  • Katedra matematiky
 • Slovenský jazyk I
  • Katedra jazykov
 • Telesná výchova I
  • Katedra telesnej výchovy
 • Úvod do inžinierstva
  • Katedra elektroenergetiky
 • Základy algoritmizácie a programovania
  • Katedra počítačov a informatiky
 • Základy elektrotechnického inžinierstva
  • Katedra elektroenergetiky
 • Základy inžinierstva materiálov
  • Katedra technológií v elektronike

uvedené predmety zabezpečujú katedry pridelené k jednotlivým premetom !!!


2. ročník

Zimný semester


3. ročník

Letný semester

 • Magnetoelektronika a informačné technológie
 • Spoločenské vedyzabezpečuje Katedra spoločenských vied