Spolupráca s praxou

Spolupráca so zahraničím

 • Inštitút elektromechaniky, úspory energie a automatizovaných riadiacich systémov, Štátna Univerzita Michala Ostrohradského v Kremenčuku, Kremenčuk, Ukrajina
 • ZČU Plzeň, Česká republika
 • Univerzita vo Valencii, Španielsko
 • ČVUT Praha, Česká republika
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • Institute of Technology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
 • Univerzita A. Mickiewicza, Poznaň, Poľsko
 • Univerzita v Budapešti, Maďarsko
 • Akadémia vied Českej republiky
 • Stefan cel Mare Univerzita, Suceava, Rumunsko
 • Univerzita Hartz, Nemecko
 • Univerzita v Miškolci, Maďarsko
 • Politechnika Czestochowska, Poľsko
 • Univerzita vo Florencii, Taliansko
 • Univerzita v Drážďanoch, Nemecko
 • Inštitút molekulárnej fyziky, Poľská akadémia vied, Poznaň, Poľsko

Spolupráca s praxou

 • Magna Steyr, Gratz, Austria
 • Volkswagen, Slovakia
 • LVD II Slovakia – Unicorn Tornaľa
 • Molex Slovakia, a.s.
 • SPP, a.s.
 • US Steel, Košice
 • Ausys s.r.o.
 • BSH s.r.o.
 • Andritz Slovakia s.r.o.

Členstvo pracovníkov katedry vo významných orgánoch a organizáciách

 • Česká vákuová spoločnosť;
 • Slovenská vákuová spoločnosť
 • Fyzikálna vedecká spoločnosť, SR
 • Redakčná rada časopisu „Kvalita, inovácia, prosperita“
 • Redakčná rada časopisu „Acta Electrotechnica et Informatica“
 • Slovenská elektrotechnická spoločnosť
 • Slovenské technické normalizačné komisie
 • Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky
 • Odborové komisie pre doktorandské štúdium